Ana Sayfa : Video Galeri : En Sık Görülen Doğumsal Bozukluklardan Yapışık Parmak ve Altı Parmak Nedir?

En Sık Görülen Doğumsal Bozukluklardan Yapışık Parmak ve Altı Parmak Nedir?

Yapışık parmak, bizim daha sık aramızda sindaktili dediğimiz, altı parmak da yine bizim hekimler arasında polidaktili dediğimiz konjenital anomalilere örnek teşkil ediyorlar. Bunlar hakikaten en sık rastladığımız konjental deformiteler. Sindaktili, parçaların ayrılmasındaki yetersizlik sonucu oluşan, örneğin parmaklar arasında bir zarın bulunması ve her iki parmağın veya diğer parmakların birbirinden müstakil hareket etmelerini önleyen bir yapışıklık olarak veya zar olarak veya perde olarak bunu anlatabiliriz. Bu parmaklar arasındaki perde boylu boyuna, tamamını eğer kapsıyorsa buna tam sindaktili veya yapışık parmak, eğer bir kısmını kapsıyorsa buna kısmi sindaktili veya yapışık parmak diye tarif ediyoruz. Yine bu yapışık kısım deri ve sadece fibröz dokudan ibaretse basit sindaktili, eğer araya kemik dokusu da girmişsse buna kompleks sindaktili, başka sendromlarla birliktiyse komplike sindaktili diyoruz. Bunun ameliyat zamanlaması yine erken dönemde yapılmalı. Eğer birbirine yapışık iki parmaktan birisinin boyutu diğerine göre daha uzunsa, burada büyümede sorun çıkacağı için 1 yaş civarında ameliyat edilmeli. Diğer standart sindaktili veya yapışık parmak, 18. aydan itibaren ameliyat edilmelidir. Polidaktili veyahut da altı parmak dediğimiz olayda ise biz baş parmak tarafındaki fazla parmaklar için preaksiyal polidaktili, beşinci parmak tarafında olanlar için ise postaksiyal polidaktili tabirini kullanıyoruz. Bunlarda da amaç fazla parmağın, işe yaramaz parmağın alınması, ele daha kabul edilebilir bir fonksiyon ve estetik görünüm kazandırılması, gerektiğinde iki parmağın birleştirilerek tam bir parmak, yani işe yarayan bir parmak oluşturulması ve beş parmağın standart ölçülere tamamlanması amacını güdüyor. Bunlarda da yine ameliyat zamanlaması 18. aya çekildi. 18. aydan sonra bu tür ameliyatlar yapılmalıdır.
Konu Hakkında Diğer Videolar