Amaç

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık dalının kapsamında yer alan konularda yüksek düzeyli bilimsel seviyeyi yakalamak sürdürmek ve ilerisine geçmek için gerek ülke içinde gerek uluslararası platformda bilgi alış verişini teşvik etmek.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurmak, bu derneklere üye olmak.

En az yılda iki bilimsel kongre yapmak.

Genç Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların gelecek nesillere örnek uzman ve eğitimci olabilmeleri için yetişme standartlarının uluslararası düzeyde olmasını sağlamak.

Genç Plastik Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahların daha iyi yetişmesi için yurt dışındaki iyi merkezlerde üst eğitim görmeleri için çaba sarfetmek, yerli ve yabancı burs temini için uğraşmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların ve yeni yetişen neslin bilimsel olarak uluslararası düzeyde olması için yurt dışındaki önemli kongrelere katılmalarını sağlamak, yurdumuzda uluslararası kongreler, sempozyumlar, kurslar düzenlemek.

Üyeler arasında mesleki çalışmaları bilimsel açıdan desteklemek.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi faaliyetlerinin üst düzeyde tutulabilmesi için maddi olanaklara gereksinim olduğunu göz önünde bulundurup Plastik Cerrahlara ve dolayısıyla hastalara daha faydalı olmak amacıyla Plastik Cerrahi Eğitim Vakfının kurulabilmesi için çaba sarfetmek.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin içerdiği konuları ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı ve küçük düşürücü, sorumsuzca yapılan davranışlar karşısında ilgilileri uyarmak ve gerekli önlemleri almaktır.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olduğundan yukarıda sayılan bilimsel faaliyetlerin yanısıra aşağıdaki faaliyetleri de yürütmektedir:

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi alanımızı ilgilendiren konularda düzenlemeler yapan Devlet Kurumları ile yakın temaslarda bulunarak alanımızdaki yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Toplumu basın, televizyon, internet yoluyla düzenli olarak plastik cerrahi ile ilgili konularda bilgilendirmek/aydınlatmak.

Plastik cerrahi faaliyet kapsamına giren konularda toplum ve insan sağlığına aykırı durumlar belirlendiğinde ilgili makamlara başvurularda bulunmak.

Ülkemizin başına gelen doğal afet, saldırı ve benzeri durumlarda duyarlı olarak halka, meslektaşlarımıza gerekli yardım ve desteği vermek, koordinasyonu sağlamak.

canlı bahis siteleri