Sağlık Turizmi ile İlgili Bilgilendirme

Değerli Üyeler,

Sağlık Turizmi ve buna aracılık eden firmalar ile ilgili derneğimize, üyeler tarafından bazı sorular yöneltilmiştir.

Uluslararası Sağlık turizmi ve turistin sağlığı Hakkında yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihinde 30123 sayı ile resmi gazetede yayınlanmışır. Bu yönetmelikle, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartları belirlenmiş, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesive bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Uluslararası sağlık turizmi: Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetin verilebilmesi için, ilgili Hastane, Tıp Merkezi ya da Muayenehanenin, “Uluslararası sağlık Turizmi sağlık tesisi” yetki belgesi taşıması şarttır.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi: Sağlık tesisi ruhsatına sahip olan ve Bakanlıkça uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşunu kapsamaktadır.Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.

Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu: Bakanlıkça, uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentaları kapsamaktadır.
Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için:

a) Sağlık tesisinin, EK-1’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.
b) Aracı kuruluşun, EK-2’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.
Yetkisiz Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunan kurum ve kişiler ile yaptırımlar, Ek-5’de yer almaktadır.

Yukarıda genel bilgilendirme amacıyla özetlenen hususların dışında, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği