07 Ekim 2019

Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Tarafından 4 Ekim 2019’da Trabzon’da Yapılan Migren Cerrahisi Toplantısı Sonuç Bildirgesi

“Migren sadece baş ağrısı değildir!”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bölge Toplantıları kapsamında, 4 Ekim 2019 tarihinde Trabzon’da düzenlenen “Migren Cerrahisi” toplantısında toplumun %20’ye yakınını ilgilendiren ve günlük yaşantısını olumsuz etkileyen migren hastalığı Anatomi, Fizyoloji, Nöroloji ve Plastik Cerrahi uzmanlarının katılımıyla masaya yatırıldı. 

Migren, nöroloji uzmanlarınca tedavi edilen sebebi ve tablosu karmaşık bir hastalıktır. Tıbbi tedaviden fayda görmeyen kronik migren hastalarında cerrahi tedavinin belli oranlarda faydalı olduğu son 20 yıldır kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla  desteklenmiştir. Migren ameliyatı 2000’ li yılların başından bu güne 20 yıldır, Amerika’nın bir çok eyaletinde yapılmakta bazı sigorta şirketleri tarafından ödemeleri karşılanmaktadır. Avrupa ülkeleri ve Amerika’da migren cerrahisi konusunda özelleşmiş merkezler ve eğitim birimleri mevcuttur.

Modern dünyada uygulanmaya başlanan endoskopik, ya da açık cerrahi yöntemle, sinir dallarının basıya maruz kaldığı bölgelerde, sinir serbestleştirme işlemi ülkemizde de başarı ile uygulanmaktadır.

Tıbbi tedavi ile sonuç alınamamış hastaların, dünyada geçerliliği gösterilmiş bu cerrahi tedaviden yararlanabilmesi için nöroloji ve plastik cerrahi uzmanlarının işbirliği içinde çalışması, ülkemiz insanına da şifa olarak dönecektir. 

Saygılarımızla

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

 

Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalardan bir kısmı aşağıda verilmiştir.  

1. Guyuron B, Varghai A, Michelow BJ, Thomas T, Davis J (2000) Corrugator supercilii muscle resection and migraine headaches. Plast Reconstr Surg 106(2):429–434 (discussion 435–427)
2. Silberstein S, Mathew N, Saper J, Jenkins S (2000) Botulinum toxin type A as a migraine preventive treatment. For the BOTOX Migraine Clinical Research Group. Headache 40(6):445–450
3. Behmand RA, Tucker T, Guyuron B (2003) Single-site botulinum toxin type a injection for elimination of migraine trigger points. Headache 43(10):1085–1089
4. Moskowitz MA, Reinhard JF Jr, Romero J, Melamed E, Pettibone DJ (1979) Neurotransmitters and the fifth cranial nerve: is there a relation to the headache phase of migraine? Lancet 2(8148):883–885
5. Guyuron B, Tucker T, Davis J (2002) Surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 109(7):2183–2189
6. Mosser SW, Guyuron B, Janis JE, Rohrich RJ (2004) The anatomy of the greater occipital nerve: implications for the etiology of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 113(2):693–697. doi: 10.1097/01.PRS.0000101502.22727.5D (discussion 698–700)
7. Behin F, Behin B, Behin D, Baredes S (2005) Surgical management of contact point headaches. Headache 45(3):204–210. doi: 10.1111/j.1526-4610.2005.05045.x
8. Guyuron B, Kriegler JS, Davis J, Amini SB (2005) Comprehensive surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 115(1):1–9
9. Guyuron B, Kriegler JS, Davis J, Amini SB (2011) Five-year outcome of surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 127(2):603–608. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181fed456
10. Guyuron B, Reed D, Kriegler JS, Davis J, Pashmini N, Amini S (2009) A placebo-controlled surgical trial of the treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 124(2):461–468. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181adcf6a
11. Kam-Hansen S, Jakubowski M, Kelley JM, Kirsch I, Hoaglin DC, Kaptchuk TJ, Burstein R (2014) Altered placebo and drug labeling changes the outcome of episodic migraine attacks. Sci Transl Med 6(218):218ra215. doi: 10.1126/scitranslmed.3006175
12. Liu MT, Armijo BS, Guyuron B (2012) A comparison of outcome of surgical treatment of migraine headaches using a constellation of symptoms versus botulinum toxin type A to identify the trigger sites. Plast Reconstr Surg 129(2):413–419. doi: 10.1097/PRS.0b013e31823aecb7
13. Faber C, Garcia RM, Davis J, Guyuron B (2012) A socioeconomic analysis of surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 129(4):871–877. doi: 10.1097/PRS.0b013e318244217a
14. Chepla KJ, Oh E, Guyuron B (2012) Clinical outcomes following supraorbital foraminotomy for treatment of frontal migraine headache. Plast Reconstr Surg 129(4):656e–662e. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182450b64
15. Liu MT, Chim H, Guyuron B (2012) Outcome comparison of endoscopic and transpalpebral decompression for treatment of frontal migraine headaches. Plast Reconstr Surg 129(5):1113–1119. doi: 10.1097/PRS.0b013e31824a2c31
16. Chmielewski L, Liu MT, Guyuron B (2013) The role of occipital artery resection in the surgical treatment of occipital migraine headaches. Plast Reconstr Surg 131(3):351e–356e. doi: 10.1097/PRS.0b013e31827c6f71
17. Lee M, Monson MA, Liu MT, Reed D, Guyuron B (2013) Positive botulinum toxin type a response is a prognosticator for migraine surgery success. Plast Reconstr Surg 131(4):751–757. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182818b7f
18. Lee M, Lineberry K, Reed D, Guyuron B (2013) The role of the third occipital nerve in surgical treatment of occipital migraine headaches. J Plast Reconstr Aesthet Surg 66(10):1335–1339. doi: 10.1016/j.bjps.2013.05.023
19. Molavi S, Zwiebel S, Gittleman H, Alleyne B, Guyuron B (2014) The effect of preoperative migraine headache frequency on surgical outcomes. Plast Reconstr Surg 134(6):1306–1311. doi: 10.1097/PRS.0000000000000728
20. Lineberry K, Lee M, Monson A, Guyuron B (2015) Intraoperative corticosteroid injections in migraine surgery: efficacy in preventing refractory symptoms. Plast Reconstr Surg 135(2):393e–396e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000862
21. Guyuron B, Harvey D, Reed D (2015) A prospective randomized outcomes comparison of two temple migraine trigger site deactivation techniques. Plast Reconstr Surg 136(1):159–165. doi: 10.1097/PRS.0000000000001322
22. Janis JE, Barker JC, Javadi C, Ducic I, Hagan R, Guyuron B (2014) A review of current evidence in the surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 134(4 Suppl 2):131S–141S. doi: 10.1097/PRS.0000000000000661
23. Gfrerer L, Maman DY, Tessler O, Austen WG Jr (2014) Nonendoscopic deactivation of nerve triggers in migraine headache patients: surgical technique and outcomes. Plast Reconstr Surg 134(4):771–778. doi: 10.1097/PRS.0000000000000507
24. Peled ZM (2016) A novel surgical approach to chronic temporal headaches. Plast Reconstr Surg 137(5):1597–1600. doi: 10.1097/PRS.0000000000002051
25. Lin SH, Lin HC, Jeng CH, Hsieh CH, Lin YH, Chen CC (2016) Experience of surgical treatment for occipital migraine in Taiwan. Ann Plast Surg 76(Suppl 1):S80–S84. doi: 10.1097/SAP.0000000000000697
26. Guyuron B, Yohannes E, Miller R, Chim H, Reed D, Chance MR (2014) Electron microscopic and proteomic comparison of terminal branches of the trigeminal nerve in patients with and without migraine headaches. Plast Reconstr Surg 134(5):796e–805e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000696 CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
27. Guyuron B, Lineberry K, Nahabet EH (2015) A retrospective review of the outcomes of migraine surgery in the adolescent population. Plast Reconstr Surg 135(6):1700–1705. doi: 10.1097/PRS.0000000000001270
28. Punjabi A, Brown M, Guyuron B (2016) Emergence of secondary trigger sites after primary migraine surgery. Plast Reconstr Surg 137(4):712e–716e. doi: 10.1097/PRS.0000000000002011
29. Guyuron B, Nahabet E, Khansa I, Reed D, Janis JE (2015) The current means for detection of migraine headache trigger sites. Plast Reconstr Surg 136(4):860–867. doi: 10.1097/PRS.0000000000001572
30.Guyuron B, Riazi H, Long T, Wirtz E (2015) Use of a Doppler signal to confirm migraine headache trigger sites. Plast Reconstr Surg 135(4):1109–1112. doi: 10.1097/PRS.0000000000001102
31. Fallucco M, Janis JE, Hagan RR (2012) The anatomical morphology of the supraorbital notch: clinical relevance to the surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 130(6):1227–1233. doi: 10.1097/PRS.0b013e31826d9c8d
32. Janis JE, Hatef DA, Ducic I, Ahmad J, Wong C, Hoxworth RE, Osborn T (2010) Anatomy of the auriculotemporal nerve: variations in its relationship to the superficial temporal artery and implications for the treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 125(5):1422–1428. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181d4fb05
33. Lee M, Brown M, Chepla K, Okada H, Gatherwright J, Totonchi A, Alleyne B, Zwiebel S, Kurlander D, Guyuron B (2013) An anatomical study of the lesser occipital nerve and its potential compression points: implications for surgical treatment of migraine headaches. Plast Reconstr Surg 132(6):1551–1556. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182a80721
34. Totonchi A, Pashmini N, Guyuron B (2005) The zygomaticotemporal branch of the trigeminal nerve: an anatomical study. Plast Reconstr Surg 115(1):273–277
35. Dash KS, Janis JE, Guyuron B (2005) The lesser and third occipital nerves and migraine headaches. Plast Reconstr Surg 115(6):1752–1758 (discussion 1759–1760)
36. Janis JE, Ghavami A, Lemmon JA, Leedy JE, Guyuron B (2007) Anatomy of the corrugator supercilii muscle: part I. Corrugator topography. Plast Reconstr Surg 120(6):1647–1653. doi: 10.1097/01.prs.0000282725.61640.e1
37. Janis JE, Hatef DA, Thakar H, Reece EM, McCluskey PD, Schaub TA, Theivagt C, Guyuron B (2010) The zygomaticotemporal branch of the trigeminal nerve: part II. Anatomical variations. Plast Reconstr Surg 126(2):435–442. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181e094d7
38. Janis JE, Hatef DA, Ducic I, Reece EM, Hamawy AH, Becker S, Guyuron B (2010) The anatomy of the greater occipital nerve: part II. Compression point topography. Plast Reconstr Surg 126(5):1563–1572. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181ef7f0c
39. Janis JE, Ghavami A, Lemmon JA, Leedy JE, Guyuron B (2008) The anatomy of the corrugator supercilii muscle: part II. Supraorbital nerve branching patterns. Plast Reconstr Surg 121(1):233–240. doi: 10.1097/01.prs.0000299260.04932.38