25 Nisan 2016

Güzellik Salonlarında IPL Cihazlarının Kullanımı Hakkında Açtığımız Davada İptal Kararı

Değerli Üyeler, 

Güzellik salonlarında güzellik uzmanlarının IPL cihazı ile uygulama yapmasına olanak tanıyan Yönetmelik değişikliğine karşı açtığımız davada iptal kararı verilmiştir. 

Karara ilişkin avukatlarımızın hazırladığı bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu