11 Şubat 2021

Bir Burnu Yeniden Oluşturmak

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların aldıkları uzmanlık eğitimi ve usta çırak ilişkisi ile edindikleri plastik cerrahi geleneği ışığında burunda yaptıkları işlemler sadece estetik ve fonksiyonel  ameliyatlar ve ameliyatsız medikal estetik uygulamalarla sınırlı değildir. 

Ayrıca kaza, yanık veya başka nedenlerle burnunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda, mikrocerrahi de dahil olmak üzere pek çok farklı cerrahi yöntemle komşu ya da uzak vücut bölgelerinden doku nakli ile burnu yeniden oluşturmak için gereken ameliyatları da yaparlar. 

BİZ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHLARIZ.