23 Mart 2021

SAÇ EKİMİ

Genetik nedenli saç kayıplarında altın standart tedavi, saç ekimi cerrahisidir. Saç ekimi, saçlı deriden kıl foliküllerinin alındığı ve androgenetik alopesi nedeniyle saç kaybı yaşanan yerlere nakledildiği bir cerrahi işlemdir. Genel olarak 2 teknik kullanılır: İlki olan FUT, “ Follicular Unite Transfer”, 1980’li yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Saçlı derinin uygun kısımlarından lokal anestezi altında cerrahi olarak alınan cilt şeridi ve ardından burada ömür boyu dökülmemeye kodlanmış olan saç foliküllerinin teker teker yine bistüri yardımı ile ayrıştırılarak elde edilmesi, bu tekniğin özünü oluşturur. Alınan saçlı deri bölgesinin kapatılması dikişle sağlanır. İkinci ve 2002 yılından beri kullanılan FUE (Follicular Unite Excision) tekniğinde ise 0.8-0.9 milimetrelik çok ince “punch”lar kullanılarak saç folikülleri verici bölgeden tek tek çıkarılır; saçlı derinin kesilmesi ve sonra dikişle kapatılması söz konusu değildir.

Saç ekimi ameliyatlarında DHI olarak isimlendirilen bir uygulama da mevcuttur. Temel olarak FUE tekniği ile yapılan DHI uygulamasında farklı olarak işlem sırasında saç foliküllerini taşıyacak özel bir kalem kullanılmaktadır.

Saç ekiminde kullanılan farklı tekniklerin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Saç ekiminde de teknik seçimi hastanın ihtiyacına, arzusuna ve operasyonu gerçekleştirecek hekimin tecrübesine bağlı olarak yapılmalıdır.

Cerrahi bir işlem olan saç ekimi ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi kurumlarında ve bu konuda eğitimi ve yetkisi olan hekimler kontrolünde yapılmalıdır.

Lütfen saç ekimi işleminizi, kendilerini saç ekimi uzmanı olarak tanıtan ehil olmayan, tıbbi bilgiden ve bakanlık onayından mahrum kişilere ve bu işlemin yapılabilmesi için gerekli ruhsata ve teknik/hijyenik standartlara sahip olmayan yerlerde yaptırarak sağlığınızı tehlikeye atmayınız.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlar aldıkları uzmanlık eğitimi ve usta çırak ilişkisi ile edindikleri plastik cerrahi geleneği ışığında tüm ameliyatsız medikal estetik işlemler ve saç ekimi de dahil estetik ameliyatlar konusunda yetkindirler.

ÖNCE SAĞLIĞINIZ...