15 Mart 2021

MEME REKONSTRÜKSİYONU

Meme rekonstrüksiyonu veya daha kolay tanımla meme onarımı, tamamı veya bir kısmı alınan memenin tekrar bir bütün haline getirilmesi sürecine verilen addır ve plastik cerrahinin temel uğraş alanlarından birisidir.

Meme onarımı geçmişte memesi tamamen alınan hastalara, kanser tedavisi bittikten aylar, hatta yıllar sonra uygulanabilen bir cerrahi olarak kabul görmekteydi. Bugün ise meme onarımı, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve meme onkolojisindeki gelişmeler ile meme kanseri tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve pek çok hasta kanser tedavisi ile "eş zamanlı" olarak meme onarımı şansına sahip olmakta, vücut bütünlükleri bozulmadan hayatlarına devam edebilmektedir.

Meme onarımı, kısmi kayıplarda, memenin geri kalanı yeterli ise memenin yeniden şekillendirilmesiyle, yeterli doku kalmadıysa veya tüm meme alındıysa meme protezlerinin (implantlar) ve hastanın kendi dokularının beraber veya tek başlarına kullanılmasıyla sağlanır.

Onarım cerrahının kadın bedenine ve meme şekline en uygun tedaviyi seçebilmesi için protezler ve biyolojik materyaller, doku nakilleri ve flep cerrahisi kadar meme estetiği konularında da bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir.

Onarım seçeneklerinin ve kadın vücudunun çeşitliliği onarımı karmaşıklaştırır ve her hasta için, o hastaya özel bir tedavi planı oluşturulmasını gerekli kılar. Bu geniş kapsam Türkiye'de ve dünyada sadece plastik cerrahi eğitiminin içinde yer alır ve meme onarımları doğrudan ve sadece plastik cerrahinin uzmanlık alanına girer.

Meme kanseri tedavisi bir çok disiplinden hekimin bir araya gelerek oluşturduğu bir takım ile yönetilir. Hastalar kendilerini tedavi eden takımda yetişmiş bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olduğundan emin olmalı, kendilerine önerilmese bile talep etmelidirler.

ÖNCE SAĞLIĞINIZ...