23 Şubat 2021

MİCROTİA

Microtia ortalama 10,000 doğumda bir görülen kulak kepçesi yapılarının bir veya birden fazla parçasının eksik veya deforme şekilde olmasıdır. Latince bir kelime olup “küçük kulak” demektir. Genellikle tek taraflı olmakla beraber nadiren çift taraflı olabilir. Sıklıkla eş zamanlı olarak dış kulak yolu da bulunmamaktadır. Bu nedenle etkilenen kulakta zamanla işitme kaybı görülmektedir. Diğer kulakta işitme çoğunlukla normaldir. İleride konuşmanın etkilenmemesi için doğduktan sonra işitme testleri yapılmalı ve işitme ve konuşmaya yönelik tedavi planlanmalıdır.

Microtia’nın cerrahi tedavisinde amaç, küçük, şekilsiz olan veya hiç olmayan kulak kepçesinin yeniden oluşturulmasıdır. Dünyada kabul gören ve en kalıcı sonucu sağlayacak yöntem hastanın kaburga kıkırdağı kullanılarak genelde 2-3 seans olacak şekilde kulağın cerrahi olarak yeniden oluşturulmasıdır. Kulak kepçesi şekil ve boyut olarak yaklaşık olarak 5 yaşından sonra erişkin kulağına yakın bir boyuttadır. Tedavi çocuğun psikososyal gelişiminin en az düzeyde etkilenmesi için okul öncesi veya okul çağında yapılabilmektedir. Cerrahinin zamanlamasında uzman doktor ile aile beraber karar almalıdır.

Cerrahiler genel anestezi altında yapılmaktadır. İlk seansta hastanın kendi kaburgası alınarak dikişler ve traşlamalar yardımıyla normal bir kulak çatısı oluşturulur. Daha sonra kulak olmayan bölgede cilt altında bir yuva açılarak yeni kulak iskeletinin burada adaptasyonu sağlanır. Birkaç ay bu şekilde beklendikten sonra ikinci seans ameliyatta kafatasına yapışık olan kulak dokusu kaldırılır, deri yaması ile arka yüzü oluşturulur. Daha sonra gerekli görülürse ek seanslar uygulanır.

Kaburga kıkırdağı ile onarım istemeyen ailelerde Medpor gibi yapay materyallerle de yeniden kulak oluşturulabilir. Ancak yapay materyallerde enfeksiyon, materyalin ciltten dışarı çıkması ve ameliyat başarısızlığı ihtimali daha fazladır.

Ana tedavisi cerrahi olmakla beraber cerrahinin istenmediği durumlarda protez kulak kullanımı tercih edilebilmektedir.

Microtia ameliyatı plastik cerrahinin en zor ve uzmanlık gerektiren ameliyatlarından biridir. Mutlaka Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarınca yapılmalıdır.

BİZ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHLARIZ.