Ana Sayfa : Yeterlik Kurulu : Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

Değerli Üyeler, Sevgili Asistanlarımız,

Derneğimizin her yıl düzenlediği Yeterlik Sınavı bu yıl 28 Eylül 2018, Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılacaktır. Bu sınava ilk defa belge alacaklar katılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2018

Sınav Tarihi: 28 Eylül 2018, Cuma Saat: 10.00

Sınav Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Başvuru formunu indirip doldurabilirsiniz.

Saygılarımızla

Dr. Cenk Demirdöver
Sınav Kurulu Adına


YETERLİK SINAVLARI NASIL YAPILIR?

TPRECD Yeterlik Sınavları önceden saptanan merkezlerde yönergeye bağlı olarak bir sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav teorik (yazılı) ve pratik (NÖKS) olarak 2 bölümden oluşur.

İki bölüm sonunda 100 üzerinden 60 puan alan aday sınavda başarılı sayılır ve yeterlik belgeleri Derneğimiz tarafından kendisine verilir.

Teorik Sınav Bölümü

Teorik kısım bilgi sayar ortamında online olarak hazırlanmış 100 adet çoktan seçmeli veya doğru yanlış biçimindeki sorulardan oluşmuştur. Sorular farklı eğitim kurumlarında alınarak düzenlenmiş soru bankasından seçilmektedir. Sorular plastik cerrahinin temel eğitim çekirdek programına uygun olarak seçilmiştir. Verilen sürede aday soruları yanıtlar. Sınav bitirildiğinde alınan puan anında adaya bildirilir. Sınav içinde yanıtları değiştirmek olasıdır.  Bu aşamadan 60 puan alan aday başarılı sayılır.

Teorik sınavdan başarısız olan aday klinik uygulama (NÖKS) sınavına giremez.

Klinik Pratik Sınavı (NÖKS)

Yeterlik sınavı ikinci aşaması klinik uygulama (Nesnel Örgün Klinik Sınavı=NÖKS) sınavıdır. Bu aşamada çeşitli duraklarda (7-8 masa şeklinde) plastik cerrahi temel teknikleri- becerileri-bilgileri pratik olarak sınanır. Burada her durakta bir gözlemci (deneyimli bir plastik cerrahi uzmanı) vardır. Çeşitli uygulamalar adaya sorulur ve becerisi sınanır. Her durakta aldığı puanların ortalaması alınır ve genel puan bulunur. Bu aşamadan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. 

Örnek duraklar:

- Bir estetik hastası ile görüşme ve ameliyat hakkında soracaklarına yanıt verme
- Elde bir Z plasti uygulaması
- Bir X-ray üzerinde sefal ometrik ölçüm noktalarını bulma
- Klinik olgularda flep planlaması

Örnek Sorular

- Bacakları arasında 60-60 derece açı olan klasik bir Z-plastide santral bacakta teorik olarak ne kadar bir uzama sağlanır?

a)25 
b)50
c) 75
d) 100

e) 120

- Yara kontraksiyonunda hangi hücre etkin rol oynar?

a) Myofibroblastlar
b) Makrofajlar
c) Endotel
d) Keratinositler
e) Langerhans hücreleri

- Mathes-Nahai sınıflandırmasında iki dominant pedikülü olan kas flebi hangi tiptir?

a) Tip I  
b) Tip II
c) Tip III
d) Tip VI
e)Tip V

-Alın derisi orta bölgesinde bir  aksiyal flep yapılacaktır. Beslenmesini hangi arter sağlayacaktır?

a) Süperfisiyal temporal arter
b) Oksipital arter
c) İnfraorbital arter
d) Supratroklear arter
e) Angular arter

-En sık görülen benign tükrük bezi tümörü hangisidir ? 

a) Adenokarsinom
b) Pleomorfik adenom
c) Warthin tümörü
d) Lenfoma
e) Yassı hücreli karsinom

-En sık görülen bazal hücreli karsinom tipi hangisidir ?

a) nodüler tip
b)morfeafom-infiltratif tip
c) yüzeyel yayılım gösteren tip
d) pigmente tip
e)  kistik tip

- Sıcak su dökülmesi sonucu yanık nedeniyle hemen Acil Servise getirilen 42 yaşındaki bayan hastada tamamı ikinci derece, toplam %40 yanık saptanıyor. Vücut ağırlığı 60 kg olan hastanın ilk 12 saatlik tedavisinde Parkland formülüne göre hangi sıvıdan ne kadar verirsiniz?

a) Laktatlı ringer, 4800 cc
b) Laktatlı ringer, 6000 cc
c) Laktatlı ringer, 6400 cc
d) %5 DxW (Dextrozun sudaki solüsyonu), 4800 cc  
e) %5 DxW (Dextrozun sudaki solüsyonu), 6000 cc

-Bilateral yarık dudak sekonder revizyonunda forked (çatal) flap ne amaçla kullanılır? 

a) Skar revizyonu ve kolumella uzatılması için
b) Vermilyon defektini kapatmak için
c) Alar taban defektini kapatmak için
d) Filtral dolgunluğu sağlamak için
e) Burun tipindeki unilateral düşüklüğü gidermek için 

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: sekreter@tpcd.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
©2018

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560