17 Eylül 2018

TPRECD Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyeler,

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin Olağan GenelKurulu,5 Ekim 2018 Cuma günü saat 12:00'de Ankara'da dernek merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 18:30’da, Derneğimizin 40. Ulusal Kurultayı esnasında Gloria Otel ve Kongre Merkezi Antalya’da çoğunluk şartı aranmaksızınaşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.
Sayın üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunulması ve İbrası
  4. Mali Rapor Sunulması ve İbrası
  5. Denetleme Kurulu Raporu Sunulması ve İbrası
  6. Tüzük Değişikliği Önerileri.
  7. Üyelikten çıkarılan bir üyemizin itirazının değerlendirilmesi.
  8. Yeni Dönem Yönetim, Denetim ve Etik Kurulu Üyelerinin Seçimi
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.